Rhododendron '1890' (Moniz): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Anna H Hall' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Anuschka' (Hachmann): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Apollo' (Gable): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Aronimink' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Aviva Ann' (Brooks): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Barbara Ann' (Wrightington): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Bellringer' (Consolini): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Briarwood Gardens #23' (Leonard): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Briarwood Gardens #28' (Leonard): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Brown's War Drum' seedling: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Brown's War Drum' seedling: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Butter and Eggs' (Cowles): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Cecil #6' (Ashville/Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Chalfont' (Swarthmore): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Consolini 5SR' (Consolini): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Consolini P85' (Consolini): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Consolini S2' (Consolini): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Consolini S2' (Consolini): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Cowles 83/10' (Cowles): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Cowles 83/19' (Cowles): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Cowles' yakushimanum hybrid' (Cowles): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Coxe #18' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'David Gable' (Gable): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dextanea' (Nearing): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Appleblossom' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Brandy Green' X 'Dexter's Orange' (E. Morris): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Brick Red' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Champagne' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Peppermint' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Red' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Spice' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dexter's Victoria' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dolly Madison' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dolly Madison' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dorothy Russell' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dorothy Swift' (Mehlquist): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dr. Flemming' (Pride): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Dr. Max' (Resnick): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Elie' (Shammarello): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Ethel V. Cary' (Cary): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Goldflake' (Knap Hill): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Gosh Darn' (Delp): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'HE 138-70' (Heritage): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'HE 508-69' (Heritage): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Hardgrove #10' (Hardgrove): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Holden' (Shammarello): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Homer' (Seidel): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Isabel Gable' (Gable): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Kentville 77-03': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Knippenburg Beige #5': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Lem's Stormcloud' (Lem): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Lem's Stormcloud' (Lem): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Lemon Frost' X 'Spellbound': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Limehouse Blues' (Morris): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Luxor' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Magic Mood' (Delp): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Mardi Gras' (Bovee): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'May Moonlight' (Wister): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Medusa' X smirnowii #2: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Miriah Q. Yates': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Mountain Aura' (Nearing): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Murcott 72-76' x wardii: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Nestucca' (Hanger/Smith): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Newburyport Beauty' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Newburyport Charm' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Nile' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Party Pink' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Pauline Bralit' (Mezitt): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Phoebe' (Glenn Dale): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Pinnacle' (Shamarello): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Princess Mary of Cambridge' (Waterer): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Princess Mary of Cambridge' (Waterer): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Quiet Quality' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Red Companion': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Rhodworks' (Delp): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Rio' (Leach): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Rochelle' (Nearing): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Rose Haines': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Ruby F. Bowman' (Bowman): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'SW 58-279MM' : Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'SW 58-281G': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'SW 610B': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Sandwich Appleblossom' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Shaazam' (Yates): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Sham's Candy' (Shammarello): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Spicy Nutmeg' (Hall/Brown): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Sunte Nectarine' (Exbury): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Terrific' (Leach/Pride): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Tinicum' (Wister): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Up Front' (Dexter): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Vinecrest' (Smith): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Vivacious' (Forster): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Westbrook': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Wheatley' (Phipps): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'Wheatley' (Phipps): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'White Bird' (Pride): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron 'White Lights' (U of MN): Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron - unknown: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron X'Duxbury': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron minus var. album 'Gable form': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron minus x keiskei var. cordifolia: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron prinophyllum 'Marie Hoffman' habit: Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron prinophyllum 'Marie Hoffman': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron yakushimanum 'Pink Parasol': Tour of Wrightington's Garden

Rhododendron yakushimanum 'Yaku Angel': Tour of Wrightington's Garden

View of Garden: Tour of Wrightington's Garden

View of Visitors: Tour of Wrightington's Garden